PES, KOCOUR A SIROTEK (věk 10+)

PES, KOCOUR A SIROTEK (věk 10+)

František Kalenda, Praha, Meander a Vyšehrad 2016, 168 stran, ISBN 978-80-87596-66-1 (Meander), ISBN 978-80-7429-623-9 (Vyšehrad)

Městská knihovna Ivančice

 

Když k bráně komendy řádu johanitů v Mailbergu u jihomoravské hranice doputuje dvojice podezřelých cizinců, znamená to pro Martina jediné: vzít nohy na ramena. Osiřelý dvanáctiletý čeledín od koní netuší, proč mu ti hrdlořezové usilují o život...
Strastiplná výprava, na níž se k chlapci a jeho věrnému psovi přidají dcera loupeživého vladyky, její kocour a značně pochybný rytíř Samuel, je jako každý dobový příběh iluminována krvelačnými úklady, černou magií a také humorem odrážejícím skutečnost, že Martin rozumí řeči zvířat. Dobrodružný román mladého autora poutavě ilustruje stanovisko historiků mentalit, že „temný“ středověk nebyl zdaleka černobílý, a zjednal si za tím účelem pozoruhodného vypravěče...