Platba stravného za měsíc ČERVEN 2021   

Výše stravného na měsíc ČERVEN 2021 najdete zde.
 

 

Informace pro rodiče 

  • - zákonní zástupci mají povinnost včas odhlašovat stravu dětí (svačiny, obědy)

  • - zákonní zástupci dětí z mateřské školy odhlašují stravu telefonicky/sms na čísle 720 033 476

  • - zákonní zástupci žáků základní školy odhlašují stravu na tel. čísle 720 033 476 do 8:00 hodin

  • - při neodhlášení je dítěti strava započtena k úhradě

  • - je důležité, aby zákonní zástupci včas oznámili nástup dítěte po nemoci ke stravování

  • - strávníci platí stravné na začátku měsíce v určené dny, které budou průběžně zveřejňovány na nástěnce školního stravování a na webových stránkách školy

  • - stravné se vybírá na právě probíhající měsíc a omluvená absence se odečte z měsíce předchozího

  • - žádáme rodiče o platbu stravného v určený termín

  • - ceny stravného jsou stanoveny dle Vyhlášky o školním stravování č.313/97 Sb.