Platba stravného 05/2022

Informace o platbách stravného v MŠ i ZŠ najdete zde.

 

 
 

Informace pro rodiče 

  • - zákonní zástupci mají povinnost včas odhlašovat stravu dětí (svačiny, obědy)

  • - zákonní zástupci dětí z mateřské školy odhlašují stravu telefonicky/sms na čísle 720 033 476

  • - zákonní zástupci žáků základní školy odhlašují stravu na tel. čísle 720 033 476 do 8:00 hodin

  • - při neodhlášení je dítěti strava započtena k úhradě

  • - je důležité, aby zákonní zástupci včas oznámili nástup dítěte po nemoci ke stravování

  • - strávníci platí stravné na začátku měsíce v určené dny, které budou průběžně zveřejňovány na nástěnce školního stravování a na webových stránkách školy

  • - stravné se vybírá na právě probíhající měsíc a omluvená absence se odečte z měsíce předchozího

  • - žádáme rodiče o platbu stravného v určený termín

  • - ceny stravného jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování