Stonožka je tu pro žáky, kteří

  • mají diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii apod. 
  • ještě nebyly vyšetřeny v PPP, ale při čtení, psaní, případně v Ma mají specifické poruchy

 

Specifickými poruchami se myslí např:

Český jazyk - žák si plete b-d, m-n, o–a, t-l atd.; nerozezná skladbu slova, nevnímá délku slabik apod.; má velmi malý nebo žádný čtenářský zisk

Matematika - žák nemá představu čísla, číselné osy, ani jednotlivých matematických operací

 

Ve Stonožce se učíme tyto potíže postupně upravovat pomocí her, práce s texty, práce se zvuky atd. Slouží nám k tomu různé pomůcky a materiály:

  • píšťalky, klavír/délka slabik/ v textu, doplňování, přesmyčky, speciální texty zaměřené na jednotlivé problémy
  • hodně se také zaměřujeme na orientaci v textu a porozumění textu

Stonožku mohou navštívit i rodiče žáků, aby mohli v podobném duchu pokračovat v práci s dětmi doma. 

Setkáváme se 1x týdně. Rodiče by měli po krátkých časových intervalech (tyto děti jsou hodně unavitelné) pracovat s dětmi doma každý den.

 

Doporučené materiály:

1. a 2. ročník - Sešity na vodítku-Grafomotorika; Věra Pokorná:Jak poznáme sklony dítěte k dyslexii

3. ročník - Stanislava Emmerlichová -Když dětem nejde čtení; Olga Zelinková: Cvičení sluchové analýzy, Rozlišování hlásek, Rozlišování  dlouhých a krátkých samohlásek 

4.ročník - Jarmila Kuchařová: Příklady pro samostatnou práci dítěte s dys…; Zdena Michalová: Čítanka pro dyslektiky IV