Fond školní knihovny   

Na půdě naší mateřské a základní školy existuje knihovní fond, který byl po delší dobu spíše zanedbáván nežli aktivně doplňován. Během letních prázdnin 2017 došlo k re-evidenci všech knih pro žáky základní školy. Nevhodné a staré knihy byly vyřazeny, protože buď svým obsahem, vzhledem nebo kombinací obojího nevyhovovaly požadavkům na školní knihovnu 21. století. Publikace, které jsme ponechali, byly řádně slepeny, jejich obálky vycíděny a mnohé z knih dostaly nový obal. 


Provedli jsme evidenci zbylých titulů a v každé třídě jsme zřídili knihovničku pro odpovídající ročníky. Žáci a pedagogové tak mají knihy po ruce nejen při vyučování, ale také o přestávkách a během doby trvání školní družiny, v níž se v dohledné době také chystáme vybudovat pro žáky zajímavou a přínosnou knihovničku. Samozřejmostí bude možnost zapůjčení knižních titulů domů.

 

Sekci Školní knihovna, kde se právě nacházíte, budeme doplňovat o seznamy knih, které jsou žákům k dispozici v rámci zájmového čtení či povinných titulů v rámci povinné četby v předmětu český jazyk.