Čtenářský a kulturní deník - 2. ročník

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci druhého ročníku od měsíce září 2022. Čtenářský deník by měl mít velikost A4 -  blok s tvrdými deskami, nelinkovaný s vloženou linkovanou podložkou (širší linky). Do deníku si budou žáci zapisovat přečtené knihy a akce, které absolvovali v rámci školy.  

Pokud si žáci zavedli deník již v prvním ročníku, mohou v něm samozřejmě pokračovat :o).

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku 2022/2023

I. pololetí

14. 10., 2. 12., 13. 1.

II. pololetí

10. 3., 28. 4., 16. 6.

 

Z čeho knížky vybírat?

Žáci si volí tituly z naší školní knihovny, příp. ty, které již mají doma. Jedná se o útlé, bohatě ilustrované tituly hlavně z edice První čtení, Druhé čtení a Třetí čtení nakladatelství Albatros Praha (více v sekci Knihy pro druháky). Knižní fond je průběžně doplňován. S dozaty ohledně četby se můžete obrátit na třídního učitele. 

V každém pololetí školního roku přečte každý žák minimálně 3 knížky, tedy minimálně 6 knížek za celý školní rok. Přečtené knihy si žáci zapisují Čtenářského a kulturního deníku (info o obsahu zápisu knihy níže). 

 

Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářkského deníku i knížky přečtené mimo rámec povinné četby. 

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize začínáme vždy na nové stránce a obsahuje následující:

 • název knihy
 • autora (jméno spisovatele)
 • počet stran
 • vydavatelství a rok vydání
 • hlavní postavy
 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 7 - 10 vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.
 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začínáme zase na nové stránce.

 

Zápis o školní akci

Zápis začínáme vždy na nové stránce a obsahuje následující:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu/výstava v muzeu či galerii apod.
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 5 -10 vět: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.
   

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).