Čtenářský a kulturní deník - 2. ročník 

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci druhého ročníku
od měsíce září 2019.

Čtenářský deník by měl mít velikost A4 blok s tvrdými deskami, nelinkovaný.

Do deníku si budou žáci zapisovat přečtené knihy a všechny akce, které absolvovali v rámci školy na její půdě i mimo ni. 

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku

1. pololetí: PÁ 18. 10. 2019 / PÁ 6. 12. 2019 / PÁ 24. 1. 2020 

2. pololetí: PO 2. 3. 2020 / PO 20. 4. 2020 / PO 18. 6. 2020

 

Každý žák si zvolí z povinné četby v každém pololetí školního roku minimálně 3 knížky, tedy minimálně 6 knížek za školní rok. přečtené knihy budou zapsány do Čtenářského a kulturního deníku (info o obsahu zápisu knihy níže).

 

Jedná se o útlé, bohatě ilustrované knížky s jednoduchými texty nebo o tzv. obrázkové čtení - knížky s velkými písmeny, v nichž jsou slova v textu nahrazena obrázky. Školní knižní fond budeme postupně doplňovat, s dotazy ohledně četby se obracejte přímo na třídního učitele. 

Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářkského deníku i knížky přečtené mimo povinnou četbu. Na konci roku bude opět vyhlášen nejlepší čtenář roku a bude odměněn zajímavou cenou.

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize bude začínat vždy na nové stránce. Bude obsahovat:

 • název knihy

 • autora (jméno spisovatele)

 • počet stran

 • vydavatelství a rok vydání

 • hlavní postavy

 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 5 - 10 vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)

 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.

 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Zápis o školní akci (divadlo, výlet, akce ve škole)

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu

 • kdy: datum shlédnutí/cesty

 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 5 -10 vět: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené

 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).