Čtenářský a kulturní deník - 2. ročník

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci druhého ročníku od měsíce září 2023
Čtenářský deník by měl mít velikost A4 - blok s tvrdými deskami, nelinkovaný s vloženou linkovanou podložkou (širší linky). Do deníku si budou žáci zapisovat přečtené knihy, mohou si zapsat i akce absolvované v rámci školy, nebo si k nim nakreslit obrázek.  

 

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku 2023/2024

I. pololetí

20. 10., 15. 12., 19. 1.

II. pololetí

8. 3., 26. 4., 14. 6.

 

Z čeho knížky vybírat?

Žáci si volí tituly z naší školní knihovny, příp. ty, které již mají doma. Jedná se o útlé, bohatě ilustrované tituly hlavně z edice První čtení, Druhé čtení a Třetí čtení nakladatelství Albatros Praha (více v sekci Knihy pro druháky). Knižní fond je průběžně doplňován. S dozaty ohledně četby se můžete obrátit na třídního učitele. 

V každém pololetí školního roku přečte každý žák minimálně 3 knížky, tedy minimálně 6 knížek za celý školní rok. Přečtené knihy si žáci zapisují Čtenářského a kulturního deníku (info o obsahu zápisu knihy níže). 

 

Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářkského deníku i knížky přečtené mimo rámec doporučené četby. 

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize začínáme vždy na nové stránce a obsahuje následující:

  • název knihy
  • autora (jméno spisovatele)
  • počet stran
  • vydavatelství a rok vydání
  • hlavní postavy
  • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 7 - 10 krátkých vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
  • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.
  • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začínáme zase na nové stránce.

 

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).