Každý žák 1. a 2. ročníku si povede od začátku školního roku 2017/2018 Čtenářský a kulturní deník.

S pomocí rodičů si do něj žáci budou zapisovat:

 • doporučené knížky z edice nakladatelství Albatros První čtení (žáci 2. ročníku)
 • pohádky či knížky, které jim čtou rodiče, babičky, apod.
 • zajímavé filmy, divadelní představení, návštěvy muzeí
 • výlety absolvované během školního roku s rodinou či školou

Čtenářský a kulturní deník bude mít velikost A4 a bude nelinkovaný.

Prosíme rodiče, aby dětem pořídili sešit či deník s tvrdými deskami či spirálový blok této velikosti s nejméně 40 listy a linkovanou podložku na psaní (lenoch).  Výběr typu sešitu/bloku záměrně necháváme na dětech, aby byl deník maximálně individuální.

 

1. ročník

Čtenářský a kulturní deník by měl mít formu spíše obrázkovou. Prosíme rodiče, aby dětem vždy na novou stránku napsali název, autora a vydavatele knížky, kterou spolu přečetli, název filmu či představení apod. a žák na stránku nakreslí obrázek, který se ke knížce, filmu apod. vztahuje.
Čtenářský a kulturní deník bude vybírán vždy na konci kalendářního měsíce (od měsíce října) vždy s minimálně jedním novým zápisem.

Termíny odevzdávání čtenářského a kulturního deníku: 30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

Více zde: https://www.zsnovebranice.cz/skolni-knihovna/ctenarsky-denik-3-a-4-rocnik/
30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

Více zde: https://www.zsnovebranice.cz/skolni-knihovna/ctenarsky-denik-3-a-4-rocnik/
30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

Více zde: https://www.zsnovebranice.cz/skolni-knihovna/ctenarsky-denik-3-a-4-rocnik/

 

Zápis o filmu, divadelním představení či výletu

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.

Tyto zápisy jsou dobrovolné kromě akcí, které žáci absolvují se školou či programů, které proběhnou přímo na půdě školy.
Zápis o akci / filmu / výletu / představení začíná vždy na nové stránce.

 

2. ročník

Žákům 2. ročníku bude doporučena četba v rozsahu 1 knížky za měsíc. Půjde o útlé, bohatě ilustrované knížky s troškou textu nebo o tzv. obrázkové čtení - knížky s velkými písmeny, v nichž jsou slova v textu nahrazena obrázky. Školní knihovnu budeme postupně doplňovat také o tyto knížky, ale již nyní je jich několik k dispozici. Seznam doporučené četby zveřejníme také v sekci Školní knihovna.

 

Četba (2. ročník)

Každý žák 2. ročníku přečte minimálně 9 knižních titulů za jeden školní rok - tedy minimálně 1 knihu za měsíc od měsíce října 2017. Žákům doporučujeme např. knížky z edice První čtení a Druhé čtení od nakladatelství Albatros nebo knihy typu obrázkové čtení. Výběr knihy je nutno přizpůsobit čtenářským schopnostem dětí.

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize bude začínat vždy na nové stránce. Bude obsahovat:

 • název knihy
 • autora (jméno spisovatele)
 • překladatele (pokud se jedná o zahraniční literaturu)
 • ilustrátora
 • počet stran
 • vydavatelství a rok vydání
 • hlavní postavy
 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 5 - 10 vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.
 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku

Žáci budou odevzdávat Čtenářský a kulturní deník na konci každého kalendářního měsíce vždy s minimálně jedním novým zápisem o přečtené knize.

Termíny odevzdávání čtenářského a kulturního deníku: 30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

 

Zápis o filmu, divadelním představení či výletu

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 5 -10 vět: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.
   

Tyto zápisy jsou dobrovolné kromě akcí, které žáci absolvují se školou či programů, které proběhnou přímo na půdě školy.

Zápis o akci / filmu / výletu / představení začíná vždy na nové stránce.