Každý žák 3. a 4. ročníku si povede od začátku školního roku 2017/2018 Čtenářský a kulturní deník.
Zapisovat si do něj bude knihy přečtené v rámci povinné četby, zajímavé filmy, divadelní představení, návštěvy muzeí či výlety absolvované během školního roku s rodinou či školou.

Čtenářský a kulturní deník bude mít velikost A4 a bude nelinkovaný.

Prosíme rodiče, aby dětem pořídili sešit či deník s tvrdými deskami či spirálový blok této velikosti s nejméně 40 listy a linkovanou podložku na psaní (lenoch).  Výběr typu sešitu/bloku záměrně necháváme na dětech, aby byl deník maximálně individuální.

 

Povinná četba

Povinná četba tvoří minimálně 10 knižních titulů za jeden školní rok - tedy minimálně 1 knihu za měsíc.

V sekci Povinná četba 3. a 4. ročník naleznete seznam téměř 70 titulů, z nichž si každý žák zvolí 6,
a doplní je o 4 další dle vlastního výběru. Samozřejmě si žáci mohou ze seznamu vybrat všech 10 knih i více.

Děti nemusí číst doma nahlas, dopřejte jim klid a čas osamotě s jejich knihou a knižními hrdiny.

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize bude začínat vždy na nové stránce. Bude obsahovat:

 • název knihy
 • autora (jméno spisovatele)
 • překladatele (pokud se jedná o zahraniční literaturu)
 • ilustrátora
 • počet stran
 • vydavatelství a rok vydání
 • hlavní postavy
 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 70-100 slov: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace, zda bych si přečetl knihu ještě jednou, zda bych ji někomu doporučil)
 • 5-7 nových nebo zajímavých slov z knihy
 • obrázek (na novém listu za zápisem)
   

Každý, kdo si zápis přečte, by měl pochopit, o čem knížka byla. Pozor na to, aby věty i souvislosti na sebe navazovaly, aby text dával smysl. Pozor, aby se moc neopakovala stejná slova. Celý zápis je třeba na konci překontrolovat, aby nechyběly háčky, čárky a tečky.
Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku

Žáci budou odevzdávat Čtenářský a kulturní deník na konci každého kalendářního měsíce vždy s minimálně jedním novým zápisem o přečtené knize. Následující termíny jsou závazné. V případě změny termínu budou žáci včas upozorněni.

27. 9. 2017 / 30. 10. 2017 / 29. 11. 2017 /21. 12. 2017 / 29. 1. 2018 / 26. 2. 2018 / 27. 3. 2018 / 26. 4. 2018 / 29. 5. 2018 / 25. 6. 2018

 

Zápis o filmu, divadelním představení či výletu

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 50-70 slov: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl // jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.
   

Tyto zápisy jsou dobrovolné kromě akcí, které žáci absolvují se školou či programů, které proběhnou přímo na půdě školy.

Zápis o akci / filmu / výletu / představení začíná vždy na nové stránce.