Čtenářský a kulturní deník - 3. a 4. ročník 

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci 3. a 4. ročníku opět od měsíce září 2020

Čtenářský deník by měl mít velikost A4 - blok s tvrdými deskami, nelinkovaný, s linkovanou podložkou (širší řádek).

Lze pokračovat v sešitu z loňska.

 

3. ročník: Každý z žáků bude 1x za školní rok (v den odevzdávání deníku) referovat o přečtené knize před třídou.

4. ročník: Každý z žáků bude vždy v den odevzdání deníku (tedy 6x za školní rok) referovat o právě přečtené knize před třídou.

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku

I. pololetí

16. října, 4. prosince, 15. ledna

II. pololetí

5. března, 24. dubna, 4. června

Žáci přečtou minimálně 3 knížky z povinné četby během každého pololetí, tedy 6 knížek z povinné četby za školní rok.

Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářského deníku i knížky přečtené mimo povinnou četbu. 

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize bude začínat vždy na nové stránce. Bude obsahovat:

 • název knihy
 • autora (jméno spisovatele)
 • počet stran
 • vydavatelství a rok vydání
 • hlavní postavy
 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 15 vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.
 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Zápis o školní akci

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 10-15 vět: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).