Čtenářský a kulturní deník - 3. a 4. ročník

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci 3. a 4. ročníku od měsíce září 2019

Čtenářský deník by měl mít velikost A4 - blok s tvrdými deskami, nelinkovaný.

Lze pokračovat v sešitu z loňska.

 

3. ročník: Každý z žáků bude 1x za školní rok (v den odevzdávání deníku) referovat o přečtené knize před třídou.

4. ročník: Každý z žáků bude vždy v den odevzdání deníku (tedy 6x za školní rok) referovat o právě přečtené knize před třídou.

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku

1. pololetí: PÁ 18. 10. 2019 / PÁ 6. 12. 2019 / PÁ 24. 1. 2020 

2. pololetí: PO 2. 3. 2020 / PO 20. 4. 2020 / PO 18. 6. 2020

 

Žáci přečtou minimálně 3 knížky z povinné četby během každého pololetí, tedy 6 knížek z povinné četby za školní rok.

Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářského deníku i knížky přečtené mimo povinnou četbu. Na konci roku bude opět vyhlášen nejlepší čtenář roku a bude odměněn zajímavou cenou.

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize bude začínat vždy na nové stránce. Bude obsahovat:

 • název knihy

 • autora (jméno spisovatele)

 • počet stran

 • vydavatelství a rok vydání

 • hlavní postavy

 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 10 vět (min. 60 slov): kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)

 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace.

 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Zápis o školní akci (divadlo, výlet, akce ve škole)

Zápis bude začínat vždy na nové stránce a bude obsahovat:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu

 • kdy: datum shlédnutí/cesty

 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 10 vět (min. 60 slov): o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené

 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).