Zápis ze zasedání školské rady dne 23. dubna 2018

je k dispozici zde.