Vážení rodiče,

níže najdete veškeré potřebné informace týkající se zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Případné dotazy můžete směřovat na info@zsnovebranice.cz .

 

Zápis do mateřské školy - informace

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro šk. r. 2020/2021

Přihláška k zápisu do MŠ pro šk. r. 2020/2021

Čestné prohlášení o očkování