Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 jsou k dispozici zde.

 

Zápis do MŠ

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne v letošním roce distanční formou v období od 2. 5. do 16. 5. 2021.
Zde najdete Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání .

K zápisu bude potřeba dodat vyplněnou Přihlásku dítěte k zápisu do MŠ, Evidenční list dítěte v MŠ a kopii rodného listu. Na přihlášce je také vyjádření dětského lékaře ke zdravotnímu stavu dítetě. Dokumenty je možno si stáhnout a vytisknout, příp. osobně vyzvednout v mateřské škole. 

Vyplněné dokumenty je možno vložit do poštovní schránky školy a následně o tomto informovat ředitele školy na info@zsnovebranice.cz . Poté Vám bude e-mailem potvrzeno zaevidování přihlášky a sděleno číslo, pod kterým bude Vaše dítě uvedeno na seznamu přijatých, příp. nepřijatých dětí. Seznam bude zveřejněn na informační tabuli u vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy (v této sekci) do konce měsíce května 2021. 

O další informace si můžete napsat na info@zsnovebranice.cz .

 

Dokumenty ke stažení a tisku:

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

Evidenční list dítěte v MŠ