Dodatečný zápis do MŠ a ZŠ pro děti / žáky z Ukrajiny

Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 6. června 2022 od 14:00 do 16:00 hod. v ředitelně školy. Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo děti, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

K žádosti, která je ke stažení zde, a která musí být vyplněna zákonným zástupcem dítěte, musí být předloženy k nahlédnutí následující doklady:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení místa pobytu dítěte
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání). Potvrzení od lékaře je součástí tiskopisu žádosti, který je ke stažení na stránkách školy v sekci

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou stanovena takto:

1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Nových Bránicích, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku.

2. Dále budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem v Nových Bránicích
starší 3 let, a to podle věku od nejstaršího až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Předpokládaný počet přijímaných: 0 - 2

 

Zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

Uskuteční se v pondělí 6. června 2022 v ředitelně školy v době od 14:00 do 16:00 hod.

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Do 1. ročníku může být přijato dítě, pokud dosáhne do 31. 8. 2022 věku 6 let. V den zápisu je třeba doručit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na jejímž základě bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte. Využijte formulář v dvojjazyčné verzi, který stáhnete zde. Formulář musí vyplnit zákonný zástupce dítěte. 

Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
  • Doložení místa pobytu dítěte
     

Zápis se bude skládat pouze z formální části, tj. podání vlastní žádosti.