27. 3. 2020

ČJ        Opakování (křížovka)

ČJ        Opakování (křížovka - řešení)

AJ        Opakování slovní zásoby (křížovka - řešení)

 

24. 3. 2020

AJ        Our World - Traditional meals (uč. str. 23)

            The Carnival of the Animals (uč. str. 28)

            Our World - Farm animals (uč. str. 31)

            More animals (slovní zásoba)

 


24. - 27. 3. 2020

AJ        Čtení (uč. str. 31)

AJ        Opakování slovní zásoby (křížovka)

PŘ        Ekosystém pole - rostliny (výpisek)

VL-Z     Nerostné suroviny (výpisek)

 

23. 3. 2020

AJ         Procvičujeme předložky - řešení

 

 

20. 3. 2020

AJ        Předložky (uč. str. 27)

AJ        Procvičujeme předložky (uč. str. 27)

AJ        Read and write (řešení PS str. 33)

 

19. 3. 2020

MA, MA GEO        Matýskova matematika (výuková videa)

 

18. 3. 2020

VL-D    Český stát za vlády Lucemburků (výpisek, otázky)

ČJ        Stránka ze sešitu (lze tisknout oboustranně, k procvičování apod.)

 

17. 3. 2020

PŘ       Parky a městská zeleň (výpisek) 

 

16. 3. 2020

AJ        The Carnival of the Animals (čtení)

 

13. 3. 2020

AJ        More animals (nová slovní zásoba)

 

12. 3. 2020

VL-Z    kapitola 9 - Půda a zemědělství (uč. str. 34-35)

AJ        I´m a very big animal (uč. str. 26)

AJ        Porovnávání (uč. str. 26)