18. 6. 2020

ČJ        Shoda podmětu s přísudkem (pracovní list)

ČJ        Řeč přímá a nepřímá (pracovní listy)

 

15. 6. 2020

ČJ        Shoda podmětu s přísudkem (pracovní listy)

 

12. 6. 2020

ČJ        Ezop a bajky

ČJ        Ezopovy bajky

 

11. 6. 2020

MA      Početní operace s čísly do 10 000 (opakování)

 

9. 6. 2020

ČJ       Opakování učiva 4. ročníku I (pracovní list)

 

8. 6. 2020

ČJ       Podstatná jména (pracovní list)

MA      Počtářské chvilky II (pracovní list)

 

5. 6. 2020

ČJ       Vypravování - nadpis (pracovní list)

 

3. 6. 2020

MA       Počtářské chvilky (pracovní list)

 

2. 6. 2020

ČJ        Předložky X předpony - opakování (pracovní list)

 

29. 5. 2020

VL-Z     Já a hospodaření (výpisek)

 

27. 5. 2020

VL/PŘ    Plakát - ukázka

 

26. 5. 2020

ČJ        Uč. str. 103/cv. 1 (k vypracování)

ČJ        Uč. str. 103/cv. 1 (řešení)

ČJ        Uč. str. 103/cv. 2 (k vypracování)

ČJ        Shoda podmětu s přísudkem (pracovní list)

 

20. 5. 2020

VL-D    První Habsburkové na českém trůně (výpisek)

 

19. 5. 2020

PŘ       Ekosystém potok a řeka (výpisek)

PŘ       Ochrana přírody v ČR (výpisek)

 

18. 5. 2020

ČJ        Základní skladební dvojice (opakování ze 3. ročníku)

ČJ        Uč_101_1

ČJ        Podmět a přísudek (řešení)

 

13. 5. 2020

AJ        What´s on TV today? (nová slovní zásoba)

AJ        What´s on TV today? (nahrávka)

AJ        PS_U6_54/1 (nahrávka)

AJ        PS_U6_57/1 (nahrávka_řešení)

 

11. 5. 2020

ČJ        Věta jednoduchá a souvětí (3. roč. - teorie)

ČJ        Věta jednoduchá a souvětí (3. roč. - cvičení)

 

6. 5. 2020

VL-Z       Služby a kulturní instituce (výpisek)

 

5. 5. 2020

PŘ        Ekosystém rybník (výpisek)

 

4. 5. 2020

ČJ        Slovesa - opakování (1, 2)

AJ        PS_U5_46_1 (nahrávka)

AJ        PS_U5_48 (nahrávka)

AJ        PS_U6_51_1 (nahrávka)

AJ        PS_U6_52_1 (nahrávka)

AJ        U5_opakování (osmisměrka)

 

28. 4. 2020

VL-D    České země po husitských válkách (výpisek)

 

27. 4. 2020

AJ        Days of the week (slovní zásoba)

AJ        Monday-Tuesday-Wednesday (song)

ČJ        Tabulky - minulý čas

 

21. 4. 2020

AJ        Dad at the sports centre (U6, reading)

AJ        I like + -ing (nová slovní zásoba)

 

 

20. 4. 2020

ČJ        Tabulka (budoucí čas)

AJ        Our World (uč. str. 39)

AJ        Our World (uč. str. 39 - nahrávka)

ČJ        Opakování (1, 2, 3)

 

 

16. 4. 2020

VL-D     Husitské války (výpisek)

 

14. 4. 2020

PŘ        Okolí lidských obydlí - živočichové, člověk (výpisek)

 

8. 4. 2020

AJ        In the town / In the city 2 (nová slovní zásoba)

AJ        In the town / In the city 2 (nahrávka)
AJ        Kirsty´s Great Day Out (čtení)

AJ        Kirsty´s Great Day Out (nahrávka)

AJ        PS 40/1 (nahrávka)

AJ        PS 41/1 (nahrávka)

AJ        PS 41/1,2; 43/2 (řešení)

AJ        PS 42/3 (řešení)

 

7. 4. 2020

ČJ         Tabulka  (přít. čas sloves)

ČJ        Přítomný čas (pracovní list)

ČJ        Vzory rodu mužského (1, 2)

ČJ        VS B až V (1, 2)

PŘ        Okolí lidských obydlí - rostliny (výpisek)

VL-Z     Průmysl a nákladní doprava (výpisek)

 

6. 4. 2020

AJ        There is/are (řešení)

AJ        Procvičujeme předložky (řešení)

 

31. 3. 2020

ČJ        Opakování (1, 2)

AJ        Kites (čtení)

AJ        In the town (nová slovní zásoba)

AJ         There is/are  (pracovní list)

AJ        Procvičujeme předložky (pracovní list)

AJ        Opakování (pracovní list, řešení)

PŘ        Ekosystém pole - živočichové a člověk

VL-D     Život ve středověku

 

30. 3. 2020

AJ        Poetry Competition (výslovnost)

AJ        Poetry Competition (nahrávka)

 

27. 3. 2020

ČJ        Opakování (křížovka)

ČJ        Opakování (křížovka - řešení)

AJ        Opakování slovní zásoby (křížovka - řešení)

 

24. 3. 2020

AJ        Our World - Traditional meals (uč. str. 23)

            The Carnival of the Animals (uč. str. 28)

            Our World - Farm animals (uč. str. 31)

            More animals (slovní zásoba)

 


24. - 27. 3. 2020

AJ        Čtení (uč. str. 31)

AJ        Opakování slovní zásoby (křížovka)

PŘ        Ekosystém pole - rostliny (výpisek)

VL-Z     Nerostné suroviny (výpisek)

 

23. 3. 2020

AJ         Procvičujeme předložky - řešení

 

 

20. 3. 2020

AJ        Předložky (uč. str. 27)

AJ        Procvičujeme předložky (uč. str. 27)

AJ        Read and write (řešení PS str. 33)

 

19. 3. 2020

MA, MA GEO        Matýskova matematika (výuková videa)

 

18. 3. 2020

VL-D    Český stát za vlády Lucemburků (výpisek, otázky)

ČJ        Stránka ze sešitu (lze tisknout oboustranně, k procvičování apod.)

 

17. 3. 2020

PŘ       Parky a městská zeleň (výpisek) 

 

16. 3. 2020

AJ        The Carnival of the Animals (čtení)

 

13. 3. 2020

AJ        More animals (nová slovní zásoba)

 

12. 3. 2020

VL-Z    kapitola 9 - Půda a zemědělství (uč. str. 34-35)

AJ        I´m a very big animal (uč. str. 26)

AJ        Porovnávání (uč. str. 26)