HRAJEME SI NA UMĚLCE, GALERIE - SOUČÁST ŠKOLY

(11. 2. - 18. 2. 2016)

Umění nenajdeme jen v galeriích a muzeích, ale je i všude kolem nás. S užitým uměním souvisí i předměty denní potřeby a místa, ve kterých se běžně nacházíme. Proto jsme se s žáky proměnili na umělce a vydali se po stopách známých českých i světových výtvarníků.

Práce probíhaly v hodinách tělesné výchovy, byly součástí výtvarné výchovy a pracovních činností. Ve velké plátno se proměnila i chodba naší školy a v neposlední řadě jsme si hráli ve školní družině.

Žáci jednotlivé náměty hodnotili, dostalo se nám tak zpětné vazby, jaké činnosti se dětem líbí, a o kterých by už raději neviděli ani neslyšeli. Každý námět byl věnován jinému výtvarníkovi, dozvěděli jsme se něco o jeho životě, tvorbě, prohlédli si některá jeho díla, a potom jsme zkusili vytvořit dílo vlastní podle hlavních částí postupu daného umělce.

Když obrazy obživly, přišel k nám Hugo Demartini s jeho neokonstruktivismem. Potom nás potrápila Květa Pacovská, ta nám tak zamotala hlavu, že jsme z toho měli kruhy před očima. Hudbu svého života nám pomohli složit František KupkaDelauyem, tomu se říká orfismus. Prsty nás bolely a oči se míhaly v liniových obrazech Zdeňka Sýkory a nakonec jsme si vzpomněli na akční umění a malovali jsme do bílých sypkých potravin.

Zde si můžete přečíst podrobnější informace o jednotlivých námětech a také reakce žáků.

 

1) ČAJOVÁ LOUKA POD KALEIDOSKOPEM

Hugo Demartini (neokonstruktivismus)

 

 

 

2) KDYŽ SE SE MNOU TOČÍ SVĚT, ANEB MÁM KRUHY PŘED OČIMA I.

Květa Pacovská

 

 

3) KDYŽ SE SE MNOU TOČÍ SVĚT, ANEB MÁM KRUHY PŘED OČIMA II.

Květa Pacovská

 

 

4) SKLÁDÁME HUDBU SVÉHO ŽIVOTA

František Kupka, Delaunay (orfismus)


 

 

 

5) KDYŽ OBRAZY OBŽIVNOU

Zdeněk Sýkora (liniové obrazy)

 

6) SYPEŠ, SYPEŠ, SYPEME…

Akční umění