ZŠ Nové Bránice

V letošním školním roce jsme rodičům připravili nezvyklý dárek pod stromeček. V hodinách hudební výchovy jsme si natočili vlastní hudební CD s názvem ZŠ Nové Bránice. Na CD zpívají všichni. Někdo pouze ve sboru, dalších v menších skupinkách, ti nejlepší a nejodvážnější zpívají sami. První polovinu našeho CD tvoří koledy a vánoční písně, které jsme zpívali při rozsvěcení Vánočního stromu u nás v obci. Ve druhé polovině jsou písně, které zpíváme v hudební výchově, písně, které jsme nahráli pro potřeby Pěvecké soutěže Lyra, jíž se někteří naši žáci zúčastnili, a také písně, které si žáci vybrali sami. Obaly k CD vytvořili také žáci školy.