Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

je k dispozici zde.

 

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů

je k dispozici zde.
 

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

naleznete zde.
 
 

Na členy školské rady se mohou rodiče obracet v případech, které jsou vymezeny § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v ostatních záležitostech se mohou obrátit přímo na ředitele školy.