Spolupracujeme

Od začátku školního roku 2021/2022 jsme zahájili spolupráci s Dětským knižním klubem při nakladatelství Grada. Zdokonalování čtenářských kompetencí našich žáků považujeme za nezbytné pro jejich další vzdělání. Proto jsme rádi, že jim můžeme 4x do roka rozšířit nabídku knih, díky kterým mohou zažít nová dobrodružství, zdokonalit se ve čtení a přiučit se něčemu novému.

 

Dlouhodobě podporujeme čtenářskou gramotnost našich žáků spoluprací s Klubem mladých čtenářů Albatros, který se zaměřuje na čtenáře ve věku od 6 do 13 let. Publikace, které si děti mohou 5x do roka z katalogů zdarma zaslaných do školy objednat, jsou za zvýhodněnou cenu. Z katalogů vybíráme také knížky do naší školní knihovny, která nyní čítá na 300 různých titulů pro žáky od 1. do 5. třídy. 

 

Naše škola je jednou z 1 464 škol zapojených do projektu EU Ovoce a zelenina do škol a jednou z 1 086 škol zapojených do evropského projektu Mléko do škol, zaměřených na podporu zdravé výživy dětí. Dodavatelem obou těchto projektů je velkoobchodní dodavatel ovoce a zeleniny BOVYS s. r. o. Kromě pravidelných závozů ovoce, zeleniny a mléčných výrobků dostává škola od společnosti BOVYS s. r. o. balíčky pro prvňáčky, samolepky pro prvňáčky, vystřihovánky i ochutnávky exotického ovoce s pracovními listy.

 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se společností FCC Environment - FCC Česká republika, s. r. o., která pořádá ekologickou Soutěž s panem Popelou. Jejím cílem je mj. zavedení trvalého systému sběru separovaného papíru ve školách.