Co je Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

Více informací o Školské radě naleznete na stránkách MŠMT. 

 

Členové školské rady Jubilejní základní školy Masarykovy a mateřské školy, Nové Bránice


Za zřizovatele:
p. Jiří Kříž            
p. Tomáš Holý        

Za rodiče:
pí. Iva Baumgartnerová                                                  
p. Martin Kališ

Za pedagogy:
Mgr. Kateřina Podveská
Mgr. Natálie Pytelová

 

 

 

Jednací řád školské rady

naleznete zde.

 

Zápisy z jednání Školské rady při Jubilejní základní škole Masarykově a mateřské škole, Nové Bránice

Zápis z jednání školské rady (25. 8. 2020)

Zápis z jednání školské rady (8. 6. 2020)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (9. 3. 2020)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (26. 8. 2019)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (11. 4. 2019)

Zápis z jednání školské rady (27. 8. 2018)

Zápis z jednání školské rady (31. 5. 2018)

Zápis z jednání školské rady (23. 4. 2018)