Co je Školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

 

Kompetence školské rady 

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a
  k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se
  k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Další informace naleznete na stránkách MŠMT.

 

Členové školské rady (2021-2024)

 

Za zřizovatele: Mgr. Tomáš Holý, Ing. Pavel Jurajda, Dr.        
Za rodiče: Ing. Luděk Rýdlo
Za pedagogy: Mgr. Michaela Augste, Mgr. Kateřina Podveská

 

Jednací řád školské rady 

naleznete zde.

 

Zápisy ze zasedání a jednání Školské rady 

 

2022/2023

Zápis (8) ze zasedání a jednání školské rady (7. 2. 2023)

 Zápis (7) ze zasedání a jednání školské rady (15. 11. 2022) 

Zápis (6) ze zasedání a jednání školské rady (30. 8. 2022)

 

2021/2022

Zápis (5) ze zasedání a jednání školské rady (15. 3. 2022)

Zápis (4) ze zasedání a jednání školské rady (23. 11. 2021)

Zápis (3) ze zasedání a jednání školské rady (20. 10. 2021)

Zápis (2) ze zasedání a jednání školské rady (31. 8. 2021)

Zápis (1) ze zasedání a jednání školské rady (24. 8. 2021)


Archiv

Zápis z jednání školské rady (25. 8. 2020)

Zápis z jednání školské rady (8. 6. 2020)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (9. 3. 2020)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (26. 8. 2019)

Zápis z jednání školské rady 1. část, 2. část (11. 4. 2019)

Zápis z jednání školské rady (27. 8. 2018)

Zápis z jednání školské rady (31. 5. 2018)

Zápis z jednání školské rady (23. 4. 2018)