Jídelníček na týden:

17. 6. - 21. 6. 2024

 

Platba stravného za měsíc:

červen 2024

 
 

Informace pro rodiče dětí/žáků:

Zde pouze základní info k odhlašování stravování, podrobněji viz. Vnitřní řád školní jídelny

  • zákonní zástupci mají povinnost včas odhlašovat stravování dětí/žáků (přesnídávky, svačiny, obědy)

  • MŠ: zákonní zástupci dětí z mateřské školy odhlašují stravování první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ osobně u p. učitelky v MŠ do 8:00 hodin NEBO telefonicky/sms na čísle 720 033 475 do 8:00 hodin

  • ZŠ: zákonní zástupci žáků základní školy odhlašují stravu první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole na tel. čísle 720 033 476 - POUZE SMS - do 7:30 hodin. 

  • Na základě vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do vlastního jídlonosiče od 11:30 do 12:00 ve školní kuchyni.

  • při neodhlášení je dítěti/žákovi strava započtena k úhradě

  • je důležité, aby zákonní zástupci včas oznámili nástup dítěte/žáka po nemoci ke stravování

  • stravné je hrazeno začátkem kalendářního měsíce v určené dny, které jsou včas zveřejňovány na nástěnce školního stravování a na webových stránkách školy

  • stravné je hrazeno na účet školy č. 27-9396310267/0100 (do poznámky nutno uvést stravné + jméno dítěte/žáka) na právě probíhající měsíc a omluvená absence se odečte z měsíce předchozího

  • žádáme zákonné zástupce o platbu stravného v určený termín

  • ceny stravného jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 272/2021 Sb., o školním stravování

 

Ceník stravného:

 
 

Potravinové alergie:

Potravinové alergie jsou nepřiměřenou obrannou reakcí imunitního systému na běžnou potravinu. Zjednodušeně řečeno, organizmus člověka trpícího potravinovou alergií považuje některou složku běžné potraviny za něco ohrožujícího, proti čemu se musí bránit. Potravinové alergie se mohou objevit v jakémkoliv věku, častěji se však vyskytují v dětství. Obvykle se v této věkové kategorii setkáváme s alergií na bílkovinu kravského mléka, na vaječný bílek, na arašídy, ořechy, sóju a mezi častější patří i alergie na různé druhy ovoce, kořenovou zeleninu a ryby.

(ZDROJ: https://www.rodiceaskolnijidelny.cz/zpravy/stravovani-zaku-s-potravinovou-alergii-nebo-intoleranci)

Přehled potravinových alergenů