INFORMACE PRO RODIČE 

 • zákonní zástupci mají povinnost včas odhlašovat stravu dětí (svačiny, obědy)

 • zákonní zástupci dětí z mateřské školy odhlašují stravu u učitelky MŠ

 • zákonní zástupci žáků základní školy odhlašují stravu
  na tel. čísle 720 033 476 do 8:00 hodin

 • při neodhlášení je dítěti strava započtena k úhradě

 • v první den nepřítomnosti žáka je možnost vyzvednutí stravy ve školní kuchyni
  od 11:30 – 12:00 hodin

 • je důležité, aby zákonní zástupci včas oznámili nástup dítěte po nemoci ke stravování

 • strávníci platí stravné na začátku měsíce v určené dny, které budou průběžně zveřejňovány na nástěnce školního stravování a na webových stránkách školy

 • stravné se vybírá na právě probíhající měsíc a omluvená absence se odečte z měsíce předchozího

 • žádáme rodiče o platbu stravného v určený termín

 • ceny stravného jsou stanoveny dle Vyhlášky o školním stravování č.313/97 Sb.

 

 

JÍDELNÍČKY

    MŠ 1. 7. - 5. 7. 2019

 

 

 

Ceník stravného pro školní rok 2018/2019

 

Potravinové alergeny

Potravinové alergie jsou nepřiměřenou obrannou reakcí imunitního systému na běžnou potravinu. Zjednodušeně řečeno, organizmus člověka trpícího potravinovou alergií považuje některou složku běžné potraviny za něco ohrožujícího, proti čemu se musí bránit. Potravinové alergie se mohou objevit v jakémkoliv věku, častěji se však vyskytují v dětství. Obvykle se v této věkové kategorii setkáváme s alergií na bílkovinu kravského mléka, na vaječný bílek, na arašídy, ořechy, sóju a mezi častější patří i alergie na různé druhy ovoce, kořenovou zeleninu a ryby.

(ZDROJ: https://www.rodiceaskolnijidelny.cz/zpravy/stravovani-zaku-s-potravinovou-alergii-nebo-intoleranci)

 

Naše jídelníčky pro mateřskou i základní školu obsahují tyto kódy alergenů