Návštěva Válcového mlýna

06.12.2023 19:44

Ve středu 29. listopadu jsme se se školní družinou vydali na prohlídku místního mlýna. Majitelkou objektu je paní Alena Nováková, která prožila dětství ještě za plného chodu mlýna. Celý mlýn dětem ochotně ukázala, popisovala funkci jednotlivých strojů a pracovních postupů. Ve mlýně si děti mohly prohlédnout nejen dvě patra samotného mlýna, ale také strojovnu pod mlýnem a klenutý sklep, kam se za války schovávali lidé před leteckými nálety. Děti byly vyprávěním zaujaty a hodně se ptaly. Celý mechanismus mlýna je velmi složitý, takže jsme se vynasnažili pochopit alespoň základní procesy a určitě by bylo zajímavé někdy mlýn opět navštívit. Moc bychom chtěli poděkovat paní Novákové za krásnou prohlídku po svém mlýně.

Pan mlynář (otec paní průvodkyně) byl velkým sokolem, ve mlýně dosud visí kruhy, na kterých si po práci rád zacvičil.