Nezastaví nás ani karanténa

11.12.2021 15:38

Ani v letošním školním roce se nám distanční vyučování nevyhnulo, ale jelikož jsme jeden velký, dobře sehraný tým, zvládáme je, jak se říká, levou zadní. První týden se distančně učili všichni žáci školy, poté se postupně začali navracet do školy. Jelikož doma zůstala i paní učitelka 4. ročníku, využili někteří její žáci možnosti učit se distančně, někteří se do školy vrátli. Distančně zvládáme probírat nové učivo, opakovat starší látku, referovat o přečtených knížkách, dokonce i výtvarnou výchovu.