Školní družina ve školním roce 2014/2015

23.08.2014 23:42

Předpokládaný provoz školní družiny ve školním roce 2014-2015

pondělí                 12.35-15.00

úterý                     11.40-15.00

středa                   11.40-15.00

čtvrtek                  11.40-15.00

pátek                    11.40-15.00

 

V rámci školní družiny jsou plánovány tyto zájmové a výchovně vzdělávací činnosti:

  • Stonožka – program pro děti se specifickými poruchami učení
  • čtení
  • výtvarná dílna
  • angličtina
  • počítače a děti