Spolupráce MŠ a rodiny

02.11.2021 21:24

Spolupráce MŠ a rodiny má v MŠ své tradice a k ní neodmyslitelně patří Stůl roční doby, který máme ve třídě, je to místo reflektující dění venku v přírodě, které vybízí děti k aktivnímu spoluvytváření. Tento stůl září pestrostí a hojností. Výrobky z přírodnin, které vytváří děti s rodiči doma a poté je přinesou do MŠ právě na Stůl roční doby. Přírodniny dětem slouží celý podzim, kdy si například mohou skládat skřítky Podzimníčky z kaštanů a jiných přírodnin dle své fantazie.