Září je tu. Škola volá!

09.09.2022 18:23

Prázdniny jsou sice nenávratně pryč, ale kdo by byl kvůli tomu smutný? Vždyť už zase můžeme chodit do školy, potkávat se s kamarády, které jsme tak dlouho neviděli, těšit se na báječné obědy paní kuchařky, šprýmovat ráno s paní školnicí a klást nekonečné otázky našim učitelům. 

Prvního září jsme našli školu jaksepatří vyzdobenou a do našich řad jsme přivítali trojici prvňáčků a jejich rodiče. Svou návštěvou nás již tradičně poctil pan starosta, který všem žákům i zaměstnancům školy popřál úspěšný školní rok. 

Ve školním roce 2022/23 se v naší škole budou učit žáci čtyř ročníků ve dvou třídách. Po poměrně dlouhé době jsme díky zájmu a důvěře rodičů otevřeli 5. ročník. Doufáme, že letošní školní rok přinese všem spoustu fajn zážitků a že se naučíme spoustu nového.