Zemědělský podnik Nová Ves

13.05.2024 14:12

Na čtvrtek 9.5.2024 jsme pro žáky naší školy zajistili exkurzi do ŠZP Žabčice. Tento podnik chová aktuálně 1500 ks skotu a 100 ks ovcí. Většinu skotu tvoří krávy na produkci mléka. Masný skot je chován především pro potřeby studentů Mendelovy univerzity v Brně jako vzorník 16 plemen, chovaných v ČR. Velký dík patří paní zootechničce, která si pro nás rezervovala svůj čas a provedla nás opravdu všude, kde to šlo. Žáci viděli dojnice, jalovice, telata, porodnu, dojírnu, stádo masného skotu, viděli pár beranů (zbytek stáda byl právě ve stáji při úpravě paznehtů). Většinu krmiv si podnik vyrábí sám, pole zpětně hnojí vlastním hnojem. Žáci se ptali na spoustu zajímavostí a snad se nám podařilo jim, tímto způsobem, rozšířit základní povědomí o zemědělství. Děkujeme ŠZP Žabcice za povolení k vstupu do podniku, paní zootechničce Ing. Tučkové, Ph.D. za  skvělé provedení a firmě ZOŠI za bezplatnou dopravu.