Who is who?

04.11.2022 15:52

Ani žáci pátého ročníku nezahálí, co se projektů týče. V angličtině pro své mladší spolužáky připravili postery s fotografiemi, na nichž popsali nejbližší členy rodiny a vše nám o nich anglicky přednesli. Ačkoli byly dívky hodně nervózní, protože se jednalo o první prezentaci v angličtině tohoto druhu, připravené prezentace skvěle zvládly. A ačkoli žáci třetího ročníku s angličtinou teprve začínají, mnohému porozuměli a mnohá anglická alovíčka si zapamatovali.