Čtenářský a kulturní deník - 3. a 5. ročník 

Čtenářský a kulturní deník si povedou žáci 3. a 5. ročníku opět od měsíce září 2022.
Zapisují si do něj nejen knihy přečtené v rámci doporučené četby, ale i školní akce, příp. návštěvy divadel, kin, výstav s rodinou.

Lze pokračovat v sešitu z loňska. 

Žáci 3. ročníku budou referovat o přečtené knížce každý 1x za pololetí, tedy 2x za školní rok.

Žáci 5. ročníku budou referovat o každé přečtené knize, tedy 3x za pololetí, tedy 6x za školní rok.

 

 

Termíny odevzdávání Čtenářského a kulturního deníku 2022/2023

I. pololetí

14. 10., 2. 12., 13. 1.

II. pololetí

10. 3., 28. 4., 16. 6.

 

Žáci přečtou minimálně 3 knížky ze školního Katalogu knih během každého pololetí, tedy alespoň 6 knížek za školní rok. 


Prosíme rodiče, aby s dětmi zapisovali do čtenářského deníku i knížky přečtené mimo doporučenou četbu ze školního katalogu knih.

 

Zápis o přečtené knize

Zápis o každé přečtené knize začíná vždy na nové stránce a obsahuje následující:

 • název knihy
 • autora (jméno spisovatele)
 • počet stran
 • vydavatelství a rok vydání
 • hlavní postavy
 • obsah (vlastními slovy a v jednoduchých větách o délce asi 15 vět: kde (v jakém prostředí) a kdy se příběh odehrává, zápletka - o čem příběh je)
 • hodnocení – vlastní názor na knihu nebo pocit z knížky (jak se mi líbil hlavní hrdina/hlavní hrdinové a proč, co se mi líbilo nejvíce a co nejméně, jak se mi líbily ilustrace, apod.)
 • obrázek (pod textem nebo na novém listu za zápisem)

 Zápis o další knížce začíná vždy na nové stránce.

 

Zápis o školní akci

Zápis začíná vždy na nové stránce a obsahuje následující:

 • co: název filmu/představení/cíl výletu/výstavy v galerii či muzeu
 • kdy: datum shlédnutí/cesty
 • stručný popis vlastními slovy o délce cca 10-15 vět: o čem film či představení byly, která postava se mi líbila/nelíbila, kde jsem film/představení viděl / jak a s kým jsem na výlet jel, jak se výlet vydařil, co na něm bylo nejlepší/nevydařené
 • obrázek k filmu/představení/výletu nebo fotografie, příp. vstupenka na akci, mapa apod.
   

Do čtenářského a kulturního deníku si žáci mohou zapisovat také rodinné výlety a akce (kino, divadlo, zoo apod.).