Pedagogičtí pracovníci

Bc. Radka TONDLOVÁ                učitelka MŠ                        skolka@zsnovebranice.cz

Zuzana BRÁZDOVÁ                     učitelka MŠ

Ljuba NACHTIGALOVÁ             učitelka MŠ

Natálie BROKEŠOVÁ                  asistent pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Iveta ČECHOVÁ                            chůva