Pedagogičtí pracovníci

Eva NEŠPŮRKOVÁ                       učitelka MŠ

                                                     skolka@zsnovebranice.cz

Natálie BROKEŠOVÁ                  učitelka MŠ

 

Bc. Radka TONDLOVÁ                tč. na MD  

Kateřina KLUSOVÁ                      tč. na MD

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena Schořová