Pedagogičtí pracovníci
 

Radka TONDLOVÁ, Bc.              učitelka MŠ

                                                    skolka@zsnovebranice.cz

 

Eva NEŠPŮRKOVÁ                    učitelka MŠ  

Kateřina KLUSOVÁ                     tč. na MD

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena SCHOŘOVÁ