Pedagogičtí pracovníci

Kateřina KLUSOVÁ                      učitelka MŠ

                                                     skolka@zsnovebranice.cz

Klára KNAP                                  učitelka MŠ

Bc. Radka TONDLOVÁ                tč. na MD  

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena Schořová