Pedagogičtí pracovníci

Bc. Radka TONDLOVÁ                učitelka MŠ                                        skolka@zsnovebranice.cz

Kateřina KLUSOVÁ                      učitelka MŠ

Natálie BROKEŠOVÁ                   asistent pedagoga

Eva NEŠPŮRKOVÁ                      chůva, zastupující učitelka MŠ 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena Schořová