Pedagogičtí pracovníci
 

Eva NEŠPŮRKOVÁ                    učitelka MŠ

Zdeňka ZORNOVÁ                      učitelka MŠ

                                                     skolka@zsnovebranice.cz

 

Bc. Radka TONDLOVÁ                tč. na MD  

Kateřina KLUSOVÁ                      tč. na MD

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena SCHOŘOVÁ