Pedagogičtí pracovníci
 

Radka TONDLOVÁ, Bc.              učitelka MŠ

                                                    skolka@zsnovebranice.cz

Soňa PIŠTĚKOVÁ                      učitelka MŠ 

                                                    skolka@zsnovebranice.cz

Eva NEŠPŮRKOVÁ                      

 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Božena SCHOŘOVÁ