Základní informace

Režim dne v MŠ

6.45 – 8.00 - příchod dětí do MŠ, řízené a spontánní činnosti, individuální práce s dětmi

8.20 – 8.30 - úklid hraček

8.30 – 9.00 - řízené činnosti dle TVP

9.00 – 9.15 - hygiena, svačina

9.15 – 9.30 - příprava na pobyt venku

9.30 – 11.30 - pobyt venku

11.30 – 12.30 - hygiena, oběd, vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

12.30 – 14.15 - odpolední odpočinek

14.00 – 14.30 - oblékání, hygiena, svačina

14.30 – 15.45 - hry dle volby dětí, individuální činnosti, odpolední vyzvedávání dětí z MŠ

15.45  - ukončení provozu MŠ

 

Provoz MŠ

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. září 2021

MŠ bude otevřena PO - PÁ od 6.45 hodin do 15.45 hodin.

Rodiče jsou informováni prostřednictvím webových stránek, e-mailů a vývěsky před budovou školy.

 

Příchod dětí

Příchod dětí nejpozději do 8.00 hod. Prosíme Vás o dodržování provozní doby!

U dětí, které nejsou zvyklé pobývat v kolektivu, doporučujeme, aby adaptace probíhala pozvolna - kratší pobyt v MŠ (dopolední).

 

Vyzvedávání dětí

Vyzvednout děti z MŠ si můžete po obědě od 12.00 hodin do 12.30 hodin a odpoledne po odpočinku od 14.30 hodin.

 

Omlouvání dětí

Děti odhlašujte osobně pí. Schořové u vchodu do budovy školy nebo telefonicky/SMS čísle 720 033 475.

 

Školné

Školné činí 200 Kč /měsíc/ dítě

 

Odhlašování stravy
Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 8.00 hod. dne nepřítomnosti.
Bez omluvy se stravné počítá!
Odhlášení stravy lze provést pouze telefonicky/SMS u vedoucí školní kuchyně či kuchařky.

 

Telefonní čísla                

MŠ                                720 033 475

ZŠ                                 720 033 479

Školní kuchyně             720 033 476

 

Do školky budeme přijímat pouze zdravé děti, které nevykazují žádné příznaky virózy, nachlazení - buďte ohleduplní k ostatním dětem i zaměstnancům MŠ!