Základní informace

Režim dne v MŠ

06.45 – 08.00 - příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím (nebo jiným pověřeným zamětnancům
                         školy) do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

08.00 – 09.00 - individuální, skupinové a řízené činnosti předškolního vzdělávání

09.00 – 09.30 - osobní hygiena, dopolední svačina

09.30 – 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnost

11.30 – 12.00 - osobní hygiena, oběd

12.00 – 14.00 - odpolední odpočinek

14.00 – 14.30 - oblékání, hygiena, svačina

14.30 – 15.45 - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové
                         činnosti a pohybové aktivity dětí

15.45  - ukončení provozu MŠ

 

Provoz MŠ

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 4. září 2023

MŠ bude otevřena PO - PÁ od 6.45 hodin do 15.45 hodin.

Rodiče jsou informováni prostřednictvím webových stránek, e-mailů a nástěnky v MŠ.

 

Příchod dětí

Příchod dětí nejpozději do 8.00 hod. Prosíme Vás o dodržování provozní doby!

U dětí, které nejsou zvyklé pobývat v kolektivu, doporučujeme, aby adaptace probíhala pozvolna - kratší pobyt v MŠ (dopolední).

 

Vyzvedávání dětí

Vyzvednout děti z MŠ si můžete po obědě od 12.00 hodin do 12.30 hodin a odpoledne po odpočinku od 14.30 hodin.

 

Omlouvání dětí

Děti odhlašujte telefonicky, případně SMS zprávou na čísle 720 033 475.

 

Školné

Školné činí 200 Kč /měsíc/ dítě, platba převodem na bankovní účet číslo 27-9396310267/0100 

 

Odhlašování stravy

Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 8.00 hodin dne nepřítomnosti telefonicky, případně SMS zprávou na čísle
720 033 475 u paní učitelky v MŠ.
Bez včasné omluvy Vám bude stravné započítáno.

 

Telefonní čísla                

MŠ                                720 033 475

ZŠ                                 720 033 479

Školní kuchyně             720 033 476

 

Do školky budeme přijímat pouze zdravé děti, které nevykazují žádné příznaky virózy, nachlazení - buďte ohleduplní k ostatním dětem i zaměstnancům MŠ!