Základní informace

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. září 2020.

MŠ bude otevřena po-pá od 6.45 do 15.45 hodin.

Příchod dětí nejpozději do 8.00 hod. Prosíme Vás o dodržování provozní doby!

U dětí, které nejsou zvyklé pobývat v kolektivu, doporučujeme, aby adaptace probíhala pozvolna - kratší pobyt v MŠ (dopolední).

Rodiče jsou informováni pomocí školního webu, e-mailu a na vývěsce před ZŠ (až tam bude umístěna).

Vyzvednout děti z MŠ si můžete po obědě od 12.00 do 12.30 hodin a odpoledne po odpočinku od 14.30 hodin.

Děti odhlašujte osobně pí. Schořové u vchodu do ZŠ nebo telefonicky/SMS čísle 720 033 475.

Školné činí 200 Kč /měsíc/ dítě. 

 

Odhlašování stravy
Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 8.00 hod. dne nepřítomnosti.
Bez omluvy se stravné počítá!
Odhlášení stravy lze provést pouze telefonicky/SMS u vedoucí školní kuchyně či kuchařky.

 

Telefonní čísla                

MŠ                                720 033 475

ZŠ                                 720 033 479

Školní kuchyně             720 033 476

 

Do školky budeme přijímat pouze zdravé děti, které nevykazují žádné příznaky virózy, nachlazení - buďte ohleduplní k ostatním dětem i zaměstnancům MŠ!

 

VSTUP DO MŠ JE PRO DÍTĚ VELKOU ZMĚNOU. 

SNAŽTE SE DÍTĚ POZITIVNĚ MOTIVOVAT TAK, ABY SE NA POBYT V MŠ TĚŠILO.