Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Z důvodu vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR bude od
11. 3. 2020 základní škola mimo provoz. Provoz ZŠ je přerušen na dobu neurčitou. Domácí úkoly budou žáci dostávat prostřednictvím e-třídnice. Obědy jsou žákům základní školy odhlášeny automaticky. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví je k nahlédnutí ZDE.

 

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

je k dispozici zde

 

Dopravní výchova

V úterý 22. 10. 2019 pojedou žáci 3. a 4. ročníku na dopravní hřiště do Oslavan. Žáci se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu. S sebou: svačinu, pití, pláštěnku, cyklistickou helmu, sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí. Návrat na oběd. Dopravu hradí škola.

 

Platba stravného

Platbu stravného od měsíce října 2019 lze provést pouze bankovním převodem na účet č. 27-9396310267/0100. Do poznámky je nutné uvést stravné + měsíc a rok + jméno žáka/dítěte  


 

Divadelní představení

V úterý 15. 10. 2019 pojedeme do KD v Dolních Kounicích na divadelní představení Křišťálové srdce. Odjezd bude po 1. vyučovací hodině. Vybíráme 50,- na žáka. Dopravu hradí škola. Návrat před obědem. 

 
 

Plavecký výcvik 

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 začíná plavecký výcvik v krytém bazénu v Hustopečích. Odjezd od školy je každý čtvrtek v 8. 15 hodin, návrat před obědem. Prosíme rodiče, aby děti vybavili podepsanými osuškami, sáčkem na mokré věci, dostatečně velkou svačinou a pitím. Výcvik v délce 20 vyučovacích hodin (10 týdnů) končí 21. 11. 2019. 

 

 

Platba stravného za měsíc září 2019

Placení stravného za září 2019 bude probíhat v přízemí školy  ve dnech 10. a 11. 9. v době od 7.30 do 8.15 hodin.

Platbu je možno provést také bankovním převodem na číslo účtu 27-9396310267/0100. Do poznámky prosím uveďte: stravné + jméno žáka/dítěte. Platí se zvýrazněná částka na lístku.

 

 

Jak správně psát a kreslit 

Mnoho našich žáků má špatný úchop psacího a kreslícího náčiní. Součástí učiva v českém jazykce je podle RVP ZV mj. také písemný projev, v rámci nějž se vyučují základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) a technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu). K upevnění správného úchopu je nutná také spolupráce rodičů. Dovolujeme si Vás odkázat na webový prostor https://www.jak-spravne-psat.cz/priklad-spravneho-a-spatneho-psani/  kde můžete čerpat potřebné informace.

 

 

Hygienické potřeby

Prosíme rodiče, aby své děti vybavili následujícími hygienickými potřebami:

  • 8 rolí toaletního papíru
  • 2 balení papírových utěrek
  • 1 tekuté mýdlo v dávkovači + 1 náplň
  • 1-2 balení papírových kapesníčků

Hygienické potřeby vybírá a eviduje paní školnice.

 

 

Rozvrhy hodin

všech ročníků naleznete v sekci Základní škola - Rozvrh hodin.

 

 

Školní družina

Prosíme rodiče, aby dali dětem vhodné sportovní převlečení pro pobyt na školní zahradě v rámci školní družiny. 

 

 

Sběr papíru  

Od září 2019 opět probíhá sběr starého papíru. Svázané, zvážené a jménem označené balíčky bude vybírat a evidovat paní školnice. Balíčky nenechávejte před budovou školy ani za ní, aby papír nezmokl. Kvůli snazší manipulaci prosíme o balíky o hmotnosti max. 10 kg.

 

Organizace 1. týdne školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin,  délka pobytu ve škole bude asi jednu vyučovací hodinu. Školní družina nebude v provozu. Obědy se pro žáky školy nebudou vydávat.

úterý 3. září 2019 budou mít žáci 3 vyučovací hodiny, školní družina už bude v provozu do 15. 45 hodin. Oběd bude vydáván v obvyklou dobu po páté vyučovací hodině. 

Od středy 4. září 2019 bude probíhat vyučování dle rozvrhů hodin jednotlivých ročníků.

 

 

Třídní schůzky

Ve středu 11. září 2019 v 16.30 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 4. ročníku. Rodiče budou informováni o organizaci školního roku 2019/2020, o jeho harmonogramu, plánovaných akcích apod. 

 

Výsledky dotazníkové šetření ve šk. roce 2018/2019

jsou k dispozici zde

 

Seznam výtvarných pomůcek pro žáky 2. - 4. ročníku

najdete zde.

 

Seznam školních potřeb a výtvarných potřeb pro prvňáčky

najdete zde.
 
 

Výsledek sběru starého papíru ve šk. roce 2018/2019

je k dispozici zde.