Zápis ze 7. zasedání a jednání školské rady

Zápis ze 7. zasedání a jednání školské rady dne 15. 11. 2022 je k dispozici zde

 

Volby do školské rady - 2. kolo

Vážení rodiče,

v souladu s Volebním řádem do školské rady vyhlašuji 2. kolo voleb do školské rady při ZŠ Nové Bránice. Volen bude 1 zástupce za rodiče na zbytek volebního období, které uplyne v červnu 2024. Volby se uskuteční ve dnech 30. a 31. ledna v čase 7.00 - 8.00 v budově školy, kde si budete moci vyzvednout hlasovací lístek, a hned na místě jej označit a vhodit do volební urny za přítomnosti člena volební komise.

V souvislosti s tímto bych chtěl vyzvat zájemce o funkci člena školské rady - zástupce za rodiče, aby se mi nahlásili přes e-třídnici nejpozději do pátku 20. ledna.

Mgr. Radek Podveský, ředitel školy

 

Krásný a spokojený nový rok 2023! 

 

Mimořádné volby do školské rady

Dne 6. 12. 2022 se uskuteční mimořádné volby školské rady, kdy se bude volit jeden zástupce za rodiče. Volba se uskuteční tajným hlasováním během mimořádných třídních schůzek v úterý 6. 12. 2022 v 17.00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem do voleb kandidovat, ať se nahlásí panu řediteli přes e-třídnici do 30. 11. 2022. Více o školské radě a volbách do školské radě se dozvíte na třídních schůzkách v úterý 22. 11. 2022 od 17.00 hodin.

 

 

Divadlo 1. a 2. ročník

V pondělí 5.12. 2022 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní divadelního představení spolu s dětmi z MŠ. Přijede je pobavit Divadlo Šikulka. Děti se mohou těšit hned na několik pohádek: Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi, Kamarádi z Antarktidy aneb-O tučňákovi a novém přátelství. Jedná se o výchovné pohádky na téma osobní čistota, udržování pořádku, co přináší neposlušnost a význam přátelství. 

 

Vánoční focení

Ve středu 23. 11. 2022 proběhne ve škole Vánoční focení. Žáci školy se mohou vyfotit se sourozenci ve školce. Bližší informace podá pí. ič. Tondlová v MŠ, e-mail: skolka@zsnovebranice.cz. Cena za dítě/žáka je 450,-. Peníze na focení školáků vybírá paní asistentka Jana Pavlíková. Za děti a žáky, kteří mají sourozence v MŠ, vybírá peníze pí. uč. Tondlová. 

 

Třídní schůzky

V úterý 22. 11. 2022 se konají od 17.00 hodin třídní schůzky pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku. Těšíme se na viděnou.

 

Stravné za měsíc listopad 2022

Informace o platbách stravného za měsíc říjen 2022 jsou k dispozici zde.

 

Stravné za měsíc říjen 2022

Informace o platbách stravného za měsíc říjen 2022 jsou k dispozici zde.

 

Nové tituly ve školní knihovně

Od pondělí 19. 9. 2022 budou žákům k dispozici nové knižní tituly v naší školní knihovně:

  • Babička drsňačka (David Walliams) 9+
  • Podkin Jednoouško a dar Temnory (Kieran Larwood; II. díl cyklu Pět říší) 9+
  • Tajemství jeskyně pokladů (Petr Hugo Šlik) 10+
  • Záhada dračího klíče (Petr hugo Šlik) 10+

 

Kroužky

Základní škola v Nových Bránicích hledá kreativní zájemce, kteří by při základní škole chtěli vést kroužky s žáky školy od října 2022 do května 2023. Více informací na info@zsnovebranice.cz. Děkujeme.

 

Plavecký kurz

Příští týden ve čtvrtek 15. 9. pojedeme na první lekci plavání. Sraz ve škole bude v 7.45 hodin. Návrat je plánován někdy během 4. vyučovací hodiny tak, aby ve 3. a 5. ročníku mohla proběhnout ještě 5. hodina. Podle toho, jak budeme vše stíhat, se mohou odjezd a příjezd pro nadcházející čtvrtky upravit.

 

Třídní schůzky

První třídní schůzky v letošním školním roce se uskuteční v úterý 20. 9. v 17.30 hodin. Rodiče budou informováni o harmonogramu školního roku, plánovaných akcích a dalších organizačních záležitostech týkajících se vyučování a vzdělávání. 

 

Stravné za měsíc září 2022

je nutné uhradit do 15. 9. 2022. Více informací k platbám najdete v sekci Školní jídelna.

 

Sběr starého papíru

Také v letošním školním roce budeme sbírat starý papír. Evidenci vede paní školnice Ivana Eignerová, která Vám ráda poskytne více informací. 

 

Výtvarné potřeby 2. - 5. ročník

Seznam výtvarných potřeb do VV/PČ pro žáky 2. - 5. ročníku naleznete zde

 

Čím vybavit prvňáčka do školy?

Seznam základních školních potřeb a pomůcek do VV/PČ naleznete  zde