Zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

Uskuteční se dne 6. června 2022 v ředitelně školy v době od 14:00 do 16:00 hod.

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Do 1. ročníku může být přijato dítě, pokud dosáhne do 31. 8. 2022 věku 6 let. V den zápisu je třeba doručit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na jejímž základě bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte. Využijte formulář v dvojjazyčné verzi, který stáhnete zde. Formulář musí vyplnit zákonný zástupce dítěte. 

Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí

 • - Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce
 • - Doložení místa pobytu dítěte
   

Zápis se bude skládat pouze z formální části, tj. podání vlastní žádosti.

 

Stravné za měsíc květen 2022

Informace o platbách stravného za měsíc květen 2022 najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby. Dovolujeme si připomenout, že od 1. 5. 2022 došlo k navýšení cen obědů žáků ZŠ. Více se dozvíte v úvodu sekce Školní jídelna. S případnými dotazy se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny, Ing. Anetu Eignerovou.  

 

Nové ceny stravného

V sekci Školní jídelna najdete nový ceník stravného dětí MŠ a žáků ZŠ.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 13. 5. 2022 je k dispozici zde

Další termín zasedání školské rady nebyl určen. Se svými podněty týkajícími se fungování naší školy a vzdělávání, s přípdadnými návrhy, které by se mohly promítnout do koncepce školy (viz. Zápis ze zasedání a jednání školské rady z 31. 8. 2021) se můžete obracet na své zástupce z řad rodičů žáků naší školy, pana Ing. Luďka rýdlo a pana Ing. Martina Kališe. 

 

Stravné za měsíc duben 2022

Informace o platbách stravného za měsíc 02/2022 najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby 

 

 
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 

Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 se uskuteční prezenční formou v pondělí 25. dubna 2022 od 16.00 hodin v I. třídě ZŠ

 

K zápisu bude potřeba vyplnit Přihlášku k základnímu vzdělávání, kterou si můžete vyzvednout v MŠ, nebo stáhnout níže. Vyplněnou ji můžete předat učitelkám v MŠ, případně vhodit do schránky školy. Poté Vám bude potvrzeno přijetí přihlášky emailovou zprávou.

 

Rodiče, kteří budou žádat o odklad, musí doložit k přihlášce také Žádost o odklad školní docházky, vyjádření dětského lékaře a vyjádření PPP (případně SPC). Žádost o odklad si můžete také vyzvednout u učitelek MŠ, případně si ji stáhnout níže.

                                                                                                                                                                Těšíme se na Vás!

 

Přihláška k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

 

 

Nové tituly ve školní knihovně

Od 21. 3. 2022 budou v naší školní knihovně k dispozici další nové knižní tituly:

 • Tim Tolar aneb Prodaný smích (Krüss J.) - 4. ročník
 • Vlk a já (Ciprová O.) - 3.-4. ročník
 • Husité - Dobrodružství s práčetem (Válková V.) - 4. ročník
 • Konec Bedny a jiné příběhny (Falteisek L.) - 3.-4. ročník
 • Hugo idolem (Zett S.) - 4. ročník
 • Tajné jezero (Inglisová K.) - 3.-4. ročník
 • Anička v zahradě (Peroutková I.) - 3. ročník
 • Cesta do země Snergů (Cossanteli V.) - 3.-4. ročník
 • Svatý Václav - Vraždou to nekončí (Válková V.) - 4. ročník
 • Král Karel IV. - Osudový turnaj (Válková V.) - 4. ročník
 • Ve staré cihelně se svítí (Šlik P.) - 4. ročník

 

Stravné za měsíc březen 2022

Informace o platbách stravného za měsíc 02/2022 najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.
 
 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 23. 11. 2021 je k dispozici zde.

Další zasedání je plánováno na 25. ledna 2022. Se svými podněty týkajícími se fungování naší školy a vzdělávání, s přípdadnými návrhy, které by se mohly promítnout do koncepce školy (viz. Zápis ze zasedání a jednání školské rady z 31. 8. 2021) se můžete obracet na své zástupce z řad rodičů žáků naší školy, pana Ing. Luďka rýdlo a pana Ing. Martina Kališe. 

 

Pracovní listy ke knižním titulům KMČ Albatros 

Milí rodiče, na webových stránkách Klubu mladých čtenářů Albatros jsou k dispozici pracovní listy k mnoha knížkám z edice První čtení, Druhé čtení, Třetí čtení nakladatelství Albatros, ale i k jiným titulům, které jsou našim žákům k dispozici ve školní knihovně. Tyto pracovní listy jsou stažitelné v .pdf formátu a jejich cílem je zpříjemnit dětem čtení plněním úkolů, kreslením obrázků i usnadnit jim porozumění čtenému. Věříme, že Vám budou tyto listy vítaným pomocníkem při společných chvílích strávených čtením. 

 

Obědy od 13. 12. 2021 

Z provozních důvodů není naše škola schopná zajistit obědy od 13. 12. 2021 vlastními silami. Proto se budou obědy dovážet. Z  tohoto důvodu Vás žádáme o odhlášení obědu na pondělí nejpozději do pátku do 10:00 hodin u vedoucí školní kuchyně Ing. Anety Eignerové. Obědy odhlašujte i v následující dny vždy den předem do 10:00 hodin dopoledne opět u vedoucí školní kuchyně. V případě, že oběd včas neodhlásíte, budeme nuceni Vám jej účtovat jako odebraný. Předpokládáme, že tato situace bude trvat nejdéle do vánočních prázdnin. Děkujeme za pochopení.

 

Stravné za měsíc prosinec 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

Stravné za měsíc listopad 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 20. 10. 2021 je k dispozici zde.
Další zasedání je plánováno na 23. 11. 2021. Se svými podněty týkajícími se fungování naší školy a vzdělávání, s případnými návrhy, které by se mohly promítnout do koncepce školy (viz. Zápis ze zasedání a jednání školské rady z 31. 8. 2021) se můžete obracet na své zástupce z řad rodičů žáků naší školy, pana Ing. Luďka Rýdlo a pana Ing. Martina Kališe.  

 

Další přírůstky do školní knihovny

Od pondělí 11. 10. přibudou v naší školní knihovně další tituly, z nichž si děti mohou vybírat v rámci povinné četby:

 • Kouzelná třída (Z. Pospíšilová) - vhodné i pro prvňáčky od 2. pololetí
 • Bubáček a klobouková víla (D. Krolupperová) - vhodné i pro prvňáčky od 2. pololetí
 • Policejní pohádky (Z. Pospíšilová) - 2. ročník
 • Max a Viki ve světě záhad (M. Turnovská) - 2. ročník
 • Strašidelný dům (Z. Pospíšilová) - 2. ročník
 • Strašidlo z 2. B (P. Martišková) - 2. ročník
 • Josífkův pekelný týden (D. Krolupperová) - 2. ročník 
 • Sísa Kyselá (M. Drijverová) - 2. ročník
 • Ten kluk je holka (I. Pacovská) - 2. ročník
 • Příšerné zlobilky (M. Drijverová) - 2. ročník

 

Nové tituly ve školní knihovně

Od dnešního dne (7. 10.) jsou dětem k dispozici tyto nové tituly, které mohou číst v rámci povinné četby:

 • Co vyprávěla houpací síť (J. Šandera) - 2. ročník
 • Pohádky z kouzelné zahrady (J. Šandera) - 2. ročník
 • Bambalanda a Štruntalanda (J. Šandera) - 2. ročník
 • Povedená dvojka Bambalanda a Štruntalanda (J. Šandera) - 2. ročník
 • Kamarádi ze zahrady (J. Šandera)v - 2. ročník
 • Naše třídní je mimozemšťan (J. Šandera) - 4. ročník
 

Čtvrťáci najdou ve své knihovničce i další 3 tituly, které si mohou půjčit nebo pročítat společně v relaxačním koutku, nejsou však zahrnuty do povinné četby a nenajdete je v katalogu:

 • Bez frází a bez jůtubu (D. Landsman)
 • Sám v muzeu (P. Braunová)
 • Sám v muzeu a výpravy strojem času (P. Braunová)
 
 

Zasedání a jednání školské rady

Milí rodiče, další zasedání a jednání školské rady je plánováno na 20. října 2021. Se svými podněty týkajícími se fungování základní školy a vzdělávání nebo s návrhy, které by se mohly promítnout do koncepce školy (viz. Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 31. 8. 2021), se prosím obracejte na své zástupce z řad rodičů žáků školy, Ing. Martina Kališe a Ing. Luďka Rýdlo. 

 

Stravné za měsíc říjen 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 31. 8. 2021 je k dispozici zde.

 

Třídní schůzky

V úterý 14. 9. 2021 v 17.00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků naší školy. Prosíme, aby se schůzek zúčastnil jen jeden z rodičů a prosíme o dodržení povinnosti zakrytí horních cest dýchacích v uzavřených prostorách. Těšíme se na vás.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 24. 8. 2021 je k dispozici zde.

 

Stravné za měsíc září 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

ZOO Brno

V pátek 3. 9. 2021 proběhne školní výlet do ZOO v Brně v dopoledních hodinách. Odjezd autobusu je v 7.55 hodin od školy. Prosíme rodiče, aby dětem s sebou připravili: batůžek, svačinu, pití, roušku/respirátor, propisku, pláštěnku, pevnou obuv a sportovní oblečení. Dále prosíme rodiče, aby dětem nedávali s sebou kapesné, nebude čas na nákupy. Očekávaný návrat z výletu je na oběd. Vedoucí akce je Mgr. Michaela Augste. 
 

Školní zpravodaj

Od září 2021 jsme pro rodiče i širokou veřejnost připravili novinku na našem webu - Školní zpravodaj, který by měl přiblížit dění ve škole, mimoškolní akce, či projektové hodiny, ale i práci s dětmi v mateřské škole. 

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2021 od 8.00 hodin v budově školy. Žáci prvního ročníku přijdou do MŠ, odkud si je na slavnostní zahájení vyzvedne ředitel školy a předá je třídní učitelce.

Žáci 2. a 4. ročníku se shromáždí ve třídě a společně přivítají prvňáčky ve škole. Přivítání bude trvat cca jednu vyučovací hodinu. Poté proběhne schůzka s rodiči žáků prvního ročníku.

 

Všechny doprovázející osoby žáků a dětí a další osoby pohybující se ve společných prostorách školy jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.

 

Školní družina i stravování pro žáky školy budou od 2. 9. 2021, provoz MŠ je od 1. 9. 2021 od 6.45 do 15.45 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. proběhne testování všech žáků základní školy. V případě pozitivního záchytu se škola bude řídit doporučeným postupem.

V pátek 3. 9. pojedou žáci školy a děti z MŠ (bez nově nastupujících dětí) na výlet do brněnské ZOO. Odjezd od školy je naplánován na 8.00 hodin, návrat mezi 12.00 a 12.30 hodin. Další informace budou následovat. Prosíme sledujte sekci Aktuality.

 

 

Sběr starého papíru 

Ve školním roce 2021/2022 bude opět probíhat sběr starého papíru.
Je nutné třídit a zvlášť vázat

 • papír kartónový/vlnitou lepenku
 • noviny/časopisy/kancelářský papír
   

Balíky s papírem prosím pečlivě svažte, označte jménem žáka a kilogramy. Prosíme, abyste nebalili balíky těžší nežli 5 kg, protože veškerý starý papír je nejen ručně ukládán ve škole, ale poté také ručně překládán před svozem do velkého plechového kontejneru. Děkujeme.

Starý papír nelze nechávat před budovou školy, je nutné jej zavézt k zadnímu vchodu ze školní zahrady, nejlépe po domluvě s paní Ivanou Eignerovou, která má evidenci starého papíru na starost. 

Peníze získané sběrem starého papíru budou využity na financování mimoškolních akcí a dopravy na ně.

Děkujeme za laskavou spolupráci. 

 

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná vie středu 1. září 2021

Harmonogram nového školního roku najdete zde.

 

Potřeby a pomůcky pro prvňáčky

Informace o tom, co děti budou v první třídě potřebovat, naleznete zde.

 

Výtvarné potřeby pro žáky 2. a 4. ročníku

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti je k dispozici zde.  

 

Čtenářské a kulturní deníky 2021/2022

Žáci 2. a 4. ročníku si od září 2021 povedou čtenářské a kulturní deníky. Informace o tom, jaký deník si pořídit a jak si jej vést, najdete v sekci Školní knihovna

 

Hygienické potřeby

Každý žák přinese do školy následující hygienické potřeby:
 • 1x tekuté mýdlo
 • 2 balení papírových kapesníčků (1 balení = 10x10 kapesníčků)
 • 4 role papírových utěrek
 • 1 balení jídelních ubrousků (100 ks)
 • 1 balení toaletního papíru (8 rolí)
   

Hygienické potřeby vybírá a evidue paní Ivana Eignerová. Děkujeme!