HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

proběhnou v pondělí 25. října od 8:00 do 12:30. Moc se těšíme!

 

Další přírůstky do školní knihovny

Od pondělí 11. 10. přibudou v naší školní knihovně další tituly, z nichž si děti mohou vybírat v rámci povinné četby:

 • Kouzelná třída (Z. Pospíšilová) - vhodné i pro prvňáčky od 2. pololetí
 • Bubáček a klobouková víla (D. Krolupperová) - vhodné i pro prvňáčky od 2. pololetí
 • Policejní pohádky (Z. Pospíšilová) - 2. ročník
 • Max a Viki ve světě záhad (M. Turnovská) - 2. ročník
 • Strašidelný dům (Z. Pospíšilová) - 2. ročník
 • Strašidlo z 2. B (P. Martišková) - 2. ročník
 • Josífkův pekelný týden (D. Krolupperová) - 2. ročník 
 • Sísa Kyselá (M. Drijverová) - 2. ročník
 • Ten kluk je holka (I. Pacovská) - 2. ročník
 • Příšerné zlobilky (M. Drijverová) - 2. ročník

 

Nové tituly ve školní knihovně

Od dnešního dne (7. 10.) jsou dětem k dispozici tyto nové tituly, které mohou číst v rámci povinné četby:

 • Co vyprávěla houpací síť (J. Šandera) - 2. ročník
 • Pohádky z kouzelné zahrady (J. Šandera) - 2. ročník
 • Bambalanda a Štruntalanda (J. Šandera) - 2. ročník
 • Povedená dvojka Bambalanda a Štruntalanda (J. Šandera) - 2. ročník
 • Kamarádi ze zahrady (J. Šandera)v - 2. ročník
 • Naše třídní je mimozemšťan (J. Šandera) - 4. ročník
 

Čtvrťáci najdou ve své knihovničce i další 3 tituly, které si mohou půjčit nebo pročítat společně v relaxačním koutku, nejsou však zahrnuty do povinné četby a nenajdete je v katalogu:

 • Bez frází a bez jůtubu (D. Landsman)
 • Sám v muzeu (P. Braunová)
 • Sám v muzeu a výpravy strojem času (P. Braunová)
 
 

Zasedání a jednání školské rady

Milí rodiče, další zasedání a jednání školské rady je plánováno na 20. října 2021. Se svými podněty týkajícími se fungování základní školy a vzdělávání nebo s návrhy, které by se mohly promítnout do koncepce školy (viz. Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 31. 8. 2021), se prosím obracejte na své zástupce z řad rodičů žáků školy, Ing. Martina Kališe a Ing. Luďka Rýdlo. 

 

Stravné za měsíc říjen 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 31. 8. 2021 je k dispozici zde.

 

Třídní schůzky

V úterý 14. 9. 2021 v 17.00 hodin se konají třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků naší školy. Prosíme, aby se schůzek zúčastnil jen jeden z rodičů a prosíme o dodržení povinnosti zakrytí horních cest dýchacích v uzavřených prostorách. Těšíme se na vás.

 

Zápis ze zasedání a jednání školské rady

Zápis ze zasedání a jednání školské rady dne 24. 8. 2021 je k dispozici zde.

 

Stravné za měsíc září 2021

Informace o platbách stravného najdete v sekci Školní jídelna - Info a platby.

 

ZOO Brno

V pátek 3. 9. 2021 proběhne školní výlet do ZOO v Brně v dopoledních hodinách. Odjezd autobusu je v 7.55 hodin od školy. Prosíme rodiče, aby dětem s sebou připravili: batůžek, svačinu, pití, roušku/respirátor, propisku, pláštěnku, pevnou obuv a sportovní oblečení. Dále prosíme rodiče, aby dětem nedávali s sebou kapesné, nebude čas na nákupy. Očekávaný návrat z výletu je na oběd. Vedoucí akce je Mgr. Michaela Augste. 
 

Školní zpravodaj

Od září 2021 jsme pro rodiče i širokou veřejnost připravili novinku na našem webu - Školní zpravodaj, který by měl přiblížit dění ve škole, mimoškolní akce, či projektové hodiny, ale i práci s dětmi v mateřské škole. 

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2021 od 8.00 hodin v budově školy. Žáci prvního ročníku přijdou do MŠ, odkud si je na slavnostní zahájení vyzvedne ředitel školy a předá je třídní učitelce.

Žáci 2. a 4. ročníku se shromáždí ve třídě a společně přivítají prvňáčky ve škole. Přivítání bude trvat cca jednu vyučovací hodinu. Poté proběhne schůzka s rodiči žáků prvního ročníku.

 

Všechny doprovázející osoby žáků a dětí a další osoby pohybující se ve společných prostorách školy jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest.

 

Školní družina i stravování pro žáky školy budou od 2. 9. 2021, provoz MŠ je od 1. 9. 2021 od 6.45 do 15.45 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. proběhne testování všech žáků základní školy. V případě pozitivního záchytu se škola bude řídit doporučeným postupem.

V pátek 3. 9. pojedou žáci školy a děti z MŠ (bez nově nastupujících dětí) na výlet do brněnské ZOO. Odjezd od školy je naplánován na 8.00 hodin, návrat mezi 12.00 a 12.30 hodin. Další informace budou následovat. Prosíme sledujte sekci Aktuality.

 

 

Sběr starého papíru 

Ve školním roce 2021/2022 bude opět probíhat sběr starého papíru.
Je nutné třídit a zvlášť vázat

 • papír kartónový/vlnitou lepenku
 • noviny/časopisy/kancelářský papír
   

Balíky s papírem prosím pečlivě svažte, označte jménem žáka a kilogramy. Prosíme, abyste nebalili balíky těžší nežli 5 kg, protože veškerý starý papír je nejen ručně ukládán ve škole, ale poté také ručně překládán před svozem do velkého plechového kontejneru. Děkujeme.

Starý papír nelze nechávat před budovou školy, je nutné jej zavézt k zadnímu vchodu ze školní zahrady, nejlépe po domluvě s paní Ivanou Eignerovou, která má evidenci starého papíru na starost. 

Peníze získané sběrem starého papíru budou využity na financování mimoškolních akcí a dopravy na ně.

Děkujeme za laskavou spolupráci. 

 

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná vie středu 1. září 2021

Harmonogram nového školního roku najdete zde.

 

Potřeby a pomůcky pro prvňáčky

Informace o tom, co děti budou v první třídě potřebovat, naleznete zde.

 

Výtvarné potřeby pro žáky 2. a 4. ročníku

Seznam pomůcek pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti je k dispozici zde.  

 

Čtenářské a kulturní deníky 2021/2022

Žáci 2. a 4. ročníku si od září 2021 povedou čtenářské a kulturní deníky. Informace o tom, jaký deník si pořídit a jak si jej vést, najdete v sekci Školní knihovna

 

Hygienické potřeby

Každý žák přinese do školy následující hygienické potřeby:
 • 1x tekuté mýdlo
 • 2 balení papírových kapesníčků (1 balení = 10x10 kapesníčků)
 • 4 role papírových utěrek
 • 1 balení jídelních ubrousků (100 ks)
 • 1 balení toaletního papíru (8 rolí)
   

Hygienické potřeby vybírá a evidue paní Ivana Eignerová. Děkujeme!