Tematické plány

V této sekci naleznete tematické plány pro školní rok 2022/2023 k hlavním předmětům všech ročníků. Jedná se o orientační přehled učiva v rámci jednotlivých měsíců a pololetí školního roku, učivo bude přizpůsobováno aktuální situaci a potřebám žáků.