e-třídnice

E-třídnice je školní informační systém. Prostřednictvím e-třídnice rodiče písemně omlouvají žáky z vyučování, učitelé zasílají domácí úkoly, informují rodiče o případných změnách ve vyučování, o mimoškolních akcích. 

Součástí e-třídnice je mj. i elektronická třídní kniha a  elektronická žákovská knížka, do níž učitelé zapisují klasifikaci žáků.

Každý rodič dostane individuální přihlašovací heslo pro log-in do e-třídnice. Toto heslo si následně může změnit. 

 

Přístup pro rodiče

Přístup pro pedagogy