Distanční vzdělávání bude probíhat dle epidemiologické situace na základě doporučení MŠMT ČR a MZ ČR. Dále škola bude přecházet na distanční vzdělávání v případě karantény žáků první třídy, druhé třídy nebo obou tříd na základě doporučení KHS Brno.