Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole za účelem pomoci dětem s výukovými problémy a jejich rodičům a dětem s problémy v chování a jejich rodičům.

Rodiče se na nás mohou obracet prostřednictvím osobních konzultací, prostřednictvím emailů na vyučující nebo emailem podatelny školy. V rámci našich možností se budeme snažit vždy pomoci. Pokud nebude adekvátní pomoc v našich možnostech, odkážeme Vás na odborníky, kteří Vám pomoc poskytnou a poradí Vám.

výchovný poradce:                                  Mgr. Radek Podveský                       

metodik prevence:                                   Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

speciální pedagog:                                  Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

 

Program poradenských služeb

je k dispozici zde.