Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole za účelem pomoci dětem a rodičům s výukovými problémy a s chováním dětí.

Rodiče se na nás mohou obracet prostřednictvím osobních konzultací, prostřednictvím emailů na vyučující nebo emailem podatelny školy. V rámci našich možností se budeme snažit vždy pomoci. Pokud nebude adekvátní pomoc v našich možnostech, odkážeme Vás na odborníky, kteří Vám pomoc poskytnou a poradí Vám.

výchovný poradce:                                   Mgr. Radek podveský                       

speciálněpedagogické poradenství:      Mgr. Helena Marie Richterová, Mgr. Kateřina Podveská  

metodik prevence:                                    Mgr. Radek Podveský 

 

Program poradenských služeb

je k dispozici zde.