Český jazyk

Matematika (vč. geometrie)

Anglický jazyk

Vlastivěda - Poznáváme naši vlast

Vlastivěda - Poznáváme naše dějiny od pravěku do novověku

Přírodověda

 

Přírodověda je zařazena do rozvrhu každé úterý 4. vyučovací hodinu.

Vlastivěda - Ponáváme naši vlast (VL-Z) a Vlastivěda - Poznáváme naše dějiny od pravěku do novověku (VL-D) se budou  střídat 1x za 14 dní, ve středu 4. a 5. vyučovací hodinu.

 

Termíny VL-Z v I. pololetí: 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12., 6. 1., 20. 1.

Termíny VL-D v I. pololetí: 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 13. 1., 27. 1.