2020/2021

V rámci předmětů Přírodověda a Vlastivěda zpracovávají žáci naší školy ve skupinkách, dvojicích a později i samostatně některá témata, např. Ekosystém les, Vláda přemyslovských králů nebo Zemědělství a nerostné suroviny v ČR. Cílem těchto projektů je naučit žáky pracovat s textem a informací a logicky i tvořivým způsobem uspořádat tyto informace na poster. Dalším krokem je pak o tématu refrovat před třídou, v případě všeobecnějších témat také před žáky z nižších ročníků.

 

2017/2018

V rámci předmětu Prvouka i Preventivního programu školy jsme se s žáky 3. a 4. ročníku věnovali tématům Zásady bezpečného chování a Šikana. Navázali jsme na návštěvu Policie ČR, která nám tato témata v kostce představila. Využili jsme různé motivační metody jako card sorting, čtení příběhů, videa, puzzle apod. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem byly dva velkoplošné plakáty, které po dobu více než měsíce visely v prostorách chodby školy.