2017/2018

V rámci předmětu Prvouka i Preventivního programu školy jsme se s žáky 3. a 4. ročníku věnovali tématům Zásady bezpečného chování a Šikana. Navázali jsme na návštěvu Policie ČR, která nám tato témata v kostce představila. Využili jsme různé motivační metody jako card sorting, čtení příběhů, videa, puzzle apod. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem byly dva velkoplošné plakáty, které po dobu více než měsíce visely v prostorách chodby školy.