Dopravní výchova

Žáci naší školy se ve čtvrtek 30. 3. 2017 setkali s příslušnicí Policie ČR paní Mgr. Zdeňkou Procházkovou z preventivně informačního oddělení Policie ČR. Děti diskutovaly například o tom, jak se chová správný chodec, jaké povinné vybavení by měl mít cyklista, či jaká nebezpečí mohou v provozu očekávat. Aktivně se zapojily do besedy a předvedly, že mnoho věcí už dávno znají. Velmi dobré znalosti prokázaly například při poznávání dopravních značek. Paní Procházková pak jejich vědomosti odměnila drobnými dárečky.

 

 

Já + Ty = My

Občanské sdružení Podané ruce poskytuje dlouhodobě kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež a mnoha dalších. Jejich lektoři do naší školy přijeli 10. 1. 2017 uskutečnit program  Já + Ty = My.

Primárně preventivní program je určen pro třídy s nově vznikajícím kolektivem nebo pro kolektivy, kde vázne komunikace. Pomocí her, aktivit a prožitku odkrývá zárodky vzniku rizikového chování a pomáhá mapovat osobnostní strukturu kolektivu.

 

 

 

Společně

Dne 25. 10. 2016 k nám na školu zavítal pan Mgr. Jiří Ambrož. Cílem jeho besedy s názvem Společně bylo přiblížit žákům rozdíly mezi generacemi a uvšdomění si faktu, že každý z nás bude jednou stár a bude potřebovat pochopení generace mladší. Během besedy se žáci dozvěděli, jak vnímají dnešní svět senioři a v čem jsou jiní. Důraz byl kladen na způsob komunikace se seniory. Žáci v rámci diskuse zapojovali své vlastní zkušenosti nejen s prarodiči, ale i staršími sousedy.